Výstava v galerii hradu Rožmberk BUQUOYOVÉ A UMĚNÍ DIPLOMACIE V 18. A 19. STOLETÍ

Výstava

BUQUOYOVÉ A UMĚNÍ DIPLOMACIE V 18. A 19. STOLETÍ - Hyalitová partie aneb "dáma bere krále"

Výstava se zaměří na životní osudy tří výrazných osobností tohoto šlechtického rodu, které se svými počiny nejenom v rámci udržování dobrých diplomatických vztahů zapsali do historie.

Ústředními postavami výstavy budou Jiří František Buquoy (1781 - 1851), který byl známým polyhistorem, vynálezcem, jakož i autorem ekonomických a politických úvah. Zlomové události v jeho životě jsou spjaty s rokem 1848, kdy se stal hlavním mecenášem revoluce proti habsburskému mocnářství a bylo velmi pravděpodobné, že lid jej chce prohlásit českým králem.

Dále zde bude zastoupena žena Jiřího Františka, Marie Gabriela Buquoyová, roz. hraběnka Rottenhanová (1784 - 1863), která byla svému muži rovnocennou partnerkou jak v životě, tak v podnikání ve sklářském průmyslu, o jehož rozvoj se zasloužil právě Jiří František, neboť za jeho éry začaly buquoyské sklárny produkovat takzvaný hyalit, který dodávaly na významné dvory jak u nás, tak v zahraničí. Marie Gabriela sehrála svou roli v konečném designu sklářských produktů, tak aby byly konkurenceschopné.

Třetí osobností bude mladší bratr Jiřího Františka - Ludvík Arnošt Buquoy (1783 - 1834), který byl v útlém věku přijat do Řádu Maltézských rytířů a jeho poručník mu plánoval budoucnost v rámci diplomatických misií, ale Ludvík Arnošt dal nakonec přednost své životní vášni - výtvarnému umění před povinnostmi, které se od členů šlechtických rodů očekávaly.

 

Doprovodný program k výstavě: 

Výstavu doprovází bohatý doprovodný program zahrnující pracovní listy pro dětské návštěvníky, které je podrobněji seznámí s produkcí buquoyských novohradských skláren a s osobnostmi, které stály za jejich světovým věhlasem. Pro malé i velké návštěvníky jsou připraveny tvořivé dílny, v jejichž rámci si budou moci vyzkoušet kreativní tvorbu zdobení skla a porcelánu a odnést si na památku svůj vlastní hrneček či sklenici s originálním květinovým motivem.   

 

Během výstavy jsou také k dispozici pracovní listy pro studenty a pro nejmenší návštěvníky kreativní omalovánky s motivy anglické a francouzské módy 19. století. 

Pro širokou veřejnost budou probíhat komentované prohlídky výstavou, jakož i odborné přednášky. V rámci Hrado-zámecké noci se bude konat přednáška kurátorky výstavy Mgr. Veroniky Polnické s názvem: 1818/2018 = 200 let HYALITU aneb BUQUOYOVÉ, TVŮRCI NĚMÉHO DIPLOMATA.

Vizuální atraktivitu výstavy umocní nádherné předměty z hyalitového skla, které jsou na výstavu zapůjčeny ze sbírky Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.  Dále jsou na výstavě k vidění exponáty ze sbírky SH Nové Hrady a reprodukce korespondence a ikonografických materiálů z rodinného archivu Buquoyů v SOA v Třeboni.