Rekonstrukce silnice II/160 Rožmberk nad Vltavou

V období 11. 9. - 12. 12. 2017 probíhá I. etapa  rekonstrukce silnice, věnujte pozornost dopravnímu omezení a možným objízdným trasám.

http://www.mestorozmberk.cz/mestsky-urad/uredni-deska/rekonstrukce-silnice-prutah-rozmberkem-nad-vltavou-218.html