Rekonstrukce silnice II/160 Rožmberk nad Vltavou

V období od 19. 3. do 26. 6. 2018 probíhá rekonstrukce silnice II/160 v úseku od začátku města Rožmberk nad Vltavou (ze směru Český Krumlov) po konec mostu přes řeku.

V období od 19. 3. do 26. 6.  2018 probíhá rekonstrukce silnice II/160 v úseku od začátku města Rožmberk nad Vltavou (ze směru Český Krumlov) po konec mostu přes řeku.

Věnujte pozornost dopravnímu omezení a možným objízdným trasám.

http://www.mestorozmberk.cz/mestsky-urad/uredni-deska/objizdka-pro-2-etapu-rekonstrukce-silnice-ii-160-rozmberk-nad-vltavou-platna-od-1932018-255.html