V souladu s mimořádným opatřením ministra zdravotnictví je hrad Rožmberk uzavřen.

Dne 10. 3. bylo vydáno mimořádné opatření ministra zdravotnictví, kterým se zakazují hromadné akce s účastí více jak 100 osob. Za účelem naplnění tohoto opatření je hrad Rožmberk uzavřen.
Zároveň se ruší veškeré prohlídky a akce, soukromé i veřejné, které se měly konat v termínu do poloviny dubna.  
Obnovení provozu a případné změny budou zveřejněny, zde na našich
webových stránkách.